เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561

เข้าค่ายลูกเสืออากาศ 9 - 11 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561