ประกวดและแข่งขันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน นายศุภกิตติพงศ์ ทักคุ้ม นางสาวสุกัญญา ชาธรรมาได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดและแข่งขันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ Internation Science Innovation and Public speaking competition (ISIPc) 2019 ณ กรุงกัวลาร์ลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562