รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการการแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 36

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการการแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 36 ?ตากเกมส์? ระหว่างวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งได้เป็นตัวแทนภาคไปแข่งขันระดับประเทศที่จัดหวัดตราดต่อไป ผู้จัดการทีม รองผู้อำนวยการคมสัน ศรีป้อ และรองผู้อำนวยการเส่นาะ อั้งเอย ผู้ฝึกสอนครูนภดล จันทิพทย์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนครูปิยณัฐ แก้วมา และครูบุษยา แหนคำ