ดาวน์โหลด

ทั่วไป     ครั้ง วันที่
ใบสมัครเข้าเรียน     ครั้ง วันที่
ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.08 MB 301 27 ธ.ค. 62
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด 0.11 MB 224 18 มี.ค. 64
เอกสารคำสั่ง     ครั้ง วันที่
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและทดสอบนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา2563 ดาวน์โหลด 0.15 MB 305 27 ธ.ค. 62
ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด 0.13 MB 240 27 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์     ครั้ง วันที่
ใบสมัครเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด 0.16 MB 202 5 ม.ค. 62
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด 0.15 MB 237 28 ม.ค. 62
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด 0.13 MB 253 28 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด 1.58 MB 322 1 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด 0.18 MB 309 13 มี.ค. 62
รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด 0.21 MB 182 5 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด 1.43 MB 269 24 ม.ค. 62
ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.16 MB 262 27 ธ.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด 1.02 MB 254 7 ก.พ. 62
จัดซื้อจัดจ้าง     ครั้ง วันที่
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ดาวน์โหลด 0.37 MB 155 23 ม.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง ดาวน์โหลด 0.46 MB 178 25 ม.ค. 62
ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ห้องเรียนกีฬาประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด 0.55 MB 210 6 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ดาวน์โหลด 0.70 MB 178 6 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง ดาวน์โหลด 0.43 MB 279 13 ก.พ. 62
เอกสารวิชาการ     ครั้ง วันที่
แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 ดาวน์โหลด 0.38 MB 454 4 ก.ค. 63
Zero Waste School โรงเรียนปลอดขยะ ดาวน์โหลด 50.44 MB 195 10 ก.ย. 62
แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564 ดาวน์โหลด 0.43 MB 195 17 มิ.ย. 64
แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.44 MB 137 10 พ.ย 64