ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วมภายในอาคารเรียน (ห้องเรียนกีฬา)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วมภายในอาคารเรียน (ห้องเรียนกีฬา)

คลิกดูข้อมูล

21 ม.ค. 62 | รับชม : 112 ครั้ง