ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา (ตามกำหนดการ สพฐ.) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ขยายเวลารับสมัครถึง ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

4 ม.ค. 64 | รับชม : 914 ครั้ง