ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และนักเรียนระหว่างปีการศึกษา รอบ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

26 พ.ค. 64 | รับชม : 561 ครั้ง