ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียด...


รับสมัครออนไลน์ นักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 https://forms.gle/WLjUnDyV1fZF6Tv49

หรือสมัครทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดใบสมัคร

2 ม.ค. 65 | รับชม : 711 ครั้ง