ชนะเลิศ รายการการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันที่ 6

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันที่ 6 จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 12-20 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งได้เป็นตัวแทนภาคไปแข่งขันระดับประเทศที่จัดหวัดอุดรธานีต่อไป ผู้จัดการทีม รองผู้อำนวยการคมสัน ศรีป้อ และรองผู้อำนวยการเส่นาะ อั้งเอย ผู้ฝึกสอนครูนภดล จันทิพทย์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนครูปิยณัฐ แก้วมา และครูบุษยา แหนคำ