ประกาศผลการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ และระหว่างภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบ สพฐ.)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ และระหว่างภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  (รอบ สพฐ.)
/client-upload/kcnpb/uploads/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%20%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%90%20_2563.pdf

5 มิ.ย. 63 | รับชม : 651 ครั้ง