Database Error
Message: Could not create database connection!
No such file or directory
Script: /home/
Database Error
Message: Could not query database!
No such file or directory
Script: /home/
Database Error
Message: Could not query database!
No such file or directory
Script: /home/
เว็บไซต์โรงเรียนสำเร็จรูป ที่ทุกโรงเรียนอยากได้

ไม่ต้องจดโดเมน-เช่าพื้นที่

บริการเว็บไซต์โรงเรียนสำเร็จรูป จาก thai.ac มีชื่อโดเมนให้ท่านใช้งานในรูปแบบ www.yourschool.thai.ac ไม่ต้องเสียเงินจดโดเมนปีละหลายร้อยบาท

ไม่ต้องกลัวเว็บหมดอายุ

ไม่ต้องกังวลเรื่องเว็บไซต์โรงเรียนจะหมดอายุ เพียงแค่ท่านลงทะเบียนครั้งแรก 1,500 บาท สามารถใช้งานได้ตลอดไป ไม่มีวันหมดอายุ

ไม่จำกัดพื้นที่

ท่านสามารถใส่ข้อมูล รูปภาพ ต่าง ๆ ในเว็บไซต์โรงเรียนของท่านได้โดยไม่จำกัดจำนวน มีเท่าไหร่ใส่ได้ตามต้องการ อยู่ได้นานตลอดไป

ไม่ต้องออกแบบ

บริการเว็บไซต์โรงเรียนสำเร็จรูปของเรา มีรูปแบบเว็บไซต์สวย ๆ ให้ท่านเลือกใช้งานได้ทันที ไม่ต้องออกแบบเอง ไม่ต้องทำอะไรเลย