อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์

อัตลักษณ์  :      “สุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย”
เอกลักษณ์ :        เทิดทูนสถาบัน  กตัญญู  บุคลิกดี  มีวินัย  ให้เกียรติ