ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
99/9 ม.5 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์ 056-824544

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์