ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

 
ตราประจำโรงเรียน
  รัศมีเหนือพระมงกุฎเป็นสีเหลืองทอง พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร.
                         อยู่ใต้พระมหามงกฎเป็นสีเหลืองทอง แถบโบว์สีน้ำเงินตัดขอบสีเหลืองทอง
                          มีชื่อเต็มของโรงเรียนว่า “กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์”
                          ตัวอักษรสีเหลืองทอง ใต้พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร.