ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน โครงการห้องเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2566

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน
โครงการห้องเรียนกีฬา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนระหว่างปีการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2566
รายละเอียด
/client-upload/kcnpb/uploads/files/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3(1).pdf

1 ก.พ. 66 | รับชม : 703 ครั้ง