เปิดเรียนในวันหยุดนักขัตฤกข์ ในวันที่ ๖ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์ เปิดเรียนในวันหยุดนักขัตฤกข์ ได้เปิดการเรียนการสอน ในวันที่ ๖ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ซึ่งทางรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันหยุดในเทศกาลวันเข้าพรรษา
/client-upload/kcnpb/uploads/files/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%206-7%20%E0%B8%81_%E0%B8%84_63.pdf

3 ก.ค. 63 | รับชม : 389 ครั้ง